Verbeter kernprocessen met data gedreven werken

Inzichten uit reeds aanwezige data omzetten in concrete acties om de operationele kernprocessen van een organisatie te verbeteren. Data gedreven betekent meer dan een dashboard bouwen en hieruit inzichten onttrekken.

Wij gaan verder door het geven van actiegerichte adviezen aan mensen binnen het bedrijf en helpen hen bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden.

Man die nadenkt over visie op data gedreven werken

Onze kijk op data gedreven werken

De eerste stap naar data gedreven werken

Wij helpen organisaties anders naar data te kijken en nieuwe inzichten hier uit te halen. Die inzichten worden gebruikt om tot concrete acties binnen een operationeel (kern) proces te komen. Dit doen we door mens en machine samen te laten werken. Medewerkers krijgen actie-gericht advies van een model, dat gebaseerd is op eerdere ervaringen en kennis door de jaren heen. Zij kunnen dit advies accepteren of afwijzen, waardoor het model weer leert van de medewerkers. De medewerkers staan in hun kracht omdat hun beslissing onderbouwd is met inzichten uit de data, ze vertrouwen het model omdat zij begrijpen dat hun input invloed uitoefent op de output van het model, en vinden de werkwijze waarin het model leert van de mens, en andersom, erg prettig.

Voordelen van data gedreven werken bij Experience Data

null

ACTIEGERICHT ADVIES

Medewerkers krijgen concreet advies en weten precies wat ze moeten doen. Ze worden in hun kracht gezet omdat hun beslissing wordt onderbouwd met data.
Icoon van verbeteren kernprocessen in data gedreven werken

VERBETEREN KERNPROCESSEN

Organisch verbeteren van operationele kernprocessen, om klanten beter van dienst te zijn en medewerkers slimmer te laten werken.
Icoon van transformatie door data gedreven werken

BORGEN VAN ERVARINGEN

De transformatie naar data gedreven werken vraagt naar een nieuwe, en leuke, manier van leren in de organisatie.

Voorbeeld

Bij een grote zorginstelling hebben we door middel van analyses op de huidige data laten zien wat de mogelijkheden zijn wanneer data wordt ingezet bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg:
  • Het verband tussen productiviteit en de kwaliteit van geleverde zorg en factoren binnen de organisatie die hier invloed op uitoefenen
  • Een herleidbaar verband tussen productiviteit en teamkenmerken, bv. stabiliteit van teams, teamsamenstelling t.o.v. opleidingsniveau, leeftijd, ervaring, cliëntenmix, etc.
  • De mogelijkheid om te sturen op deze kenmerken om productiviteit en kwaliteit te verbeteren.

Is mijn organisatie klaar om data gedreven te werken?

In onze projecten zien we vaak dat organisaties denken dat ze niet genoeg data hebben om data gedreven te kunnen werken. Meestal is dat gevoel niet op feiten gebaseerd en blijkt er al heel veel data beschikbaar te zijn om aan de slag te gaan met het optimaliseren van het operationele proces.

 

Wij zijn van mening dat elke organisatie klaar is voor data gedreven werken

  • Vaak is de beschikbare data in een organisatie ruim voldoende om een fundamentele verbetering te realiseren.
  • Uit een eerste analyse haal je al snel nieuwe inzichten. Die inzichten creëren mogelijkheden om data effectief in te zetten om verbeteringen te realiseren
  • Medewerkers worden in hun kracht gezet omdat complexe beslissingen worden ondersteund door data.
Button data gedreven werken voorbeeld in praktijk
Icoon over afdeling overstijgend data gedreven werken

Afdeling overstijgende aanpak

De context rondom een data vraagstuk is vaak breder dan alleen de gestelde vraag. Een afdeling overstijgende blik helpt enorm. We nemen verschillende lagen in de organisatie mee wanneer we met data aan de slag gaan. Dit geeft vaak verrassende context, vooral als de data andere resultaten laat zien. Uiteindelijk richten we ons op het operationele kernproces en willen we van de medewerkers weten wanneer ze welke beslissing maken, zodat we de data begrijpen en de processen kunnen optimaliseren.

Leren door te doen in 3 stappen

Snel starten is makkelijk: we hebben een begrijpbare en bewezen aanpak die de organisatie begeleidt
richting een succesvolle lancering om data gestuurd te werken.

1
Icoon van kunstmatige assistent datafundament

CREËER EEN DATAFUNDAMENT

Verbind en ontdek de ervaringen die verstopt zitten in het collectief geheugen en structureer deze om te gebruiken.
2
null

KRIJG ACTIEGERICHTE ADVIEZEN VOORGESTELD

Vanuit de data krijg je actiegerichte adviezen waarop je je beslissingen kunt baseren.
3
null

VERANDER KERNPROCESSEN EN MAAK ECHTE IMPACT

Je werk wordt leuker, want je kan meer aandacht besteden aan wat belangrijk is en zo maken we samen impact.